Özel Yetenekli Çocuklar Zirvesi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Her birey dünyaya belli özelliklerle gelmiştir. Her doğuştan getirilen özelliğin çevrenin etkisiyle ortaya çıkması, gelişmesi ve sonuçlar vermesi beklenir. Bu kapsamda zekâ ve yetenekler doğuştan sahip olduğumuz, fakat sonradan geliştirdiğimiz özelliklerimizdir.
Üstün yetenekliliğin sadece üstün genel zekâ potansiyeline sahip olma ile sınırlı olmamasından dolayı, günümüzde “üstün zekâlı” yerine “özel yetenekli” kavramının kullanımı tercih edilmektedir.
Aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre, üstün performans gösteren veya yüksek düzeyde başarı elde eden çocuklar ve gençler özel yeteneklidir. Bu çocuk ve gençler olağanüstü entelektüel, yaratıcı ve liderlik kapasitesine sahip oldukları için sanatsal alanlarda yüksek performans sergilerler.
Bu özellikteki bireyler, genellikle okul tarafından sağlanmayan eğitim hizmeti veya faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Özel yetenekli çocuklar ve gençler tüm kültürel gruplarda, tüm sosyo-ekonomik düzeylerde bulunabilmektedir.
Özel yetenek, kendi başına ayrıcalıklı bir özellik ya da yalnızca bazı kişilerde gözlenen bir özellik değil, yetenek düzeyi ne olursa olsun tüm insanlarda gözlenen özelliklerin var oluş derecesindeki, görülme sıklığındaki, ortaya çıkış zamanındaki ve bir araya gelişindeki özgünlükten kaynaklanan bir özellik olarak görülmektedir.
Özel yetenekli çocuk; seçkin yeteneklerinden dolayı, özel yetenekli çocukları belirleme konusunda yeterliliği olan, bu alanda profesyonel olarak bilinen kişiler tarafından belirlenmiş çocuktur. Bu çocuklar, yüksek düzeyde yaratıcı özeliklere ve belli bir görev alanında ödev sorumluluğuna sahiptirler.
Özel yetenek, insanlık yaşamı için temel değeri olan ve iyi tanımlanmış yetenek alanlarında sahip olunan olağanüstü potansiyel veya kapasitedir.
Değişen toplumsal koşullar eğitim hizmetinin önemini gittikçe ön plana çıkarmaktadır. Eğitim ile birlikte bireyin gelişimi toplumsal süreçte ciddi bir planlama ve özenli bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilimi sürekli gelişen ve tüm alt alanları ile birbirini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünün parçası olan eğitmenlerin ve özel yetenekli çocukların ailelerinin hızlı gelişen toplumsal koşullarda en doğru müdahaleleri yapabilmeleri için bilgi ve becerilerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir.
Konya Özel Yetenekli Çocuklar Zirvesi ile; Konya’daki özel yetenekli çocukların eğitmenlerine ve özel yetenekli çocukların ailelerine, üniversite öğrencilerine ve üstün yetenek/zekâ ile ilgili konulara ilgi duyan tüm bireylere yönelik, alanda yapılan güncel bilimsel çalışmaların sunulması, yeni yaklaşım ve uygulamaya dönük örneklerin atölye çalışmalarıyla desteklenmesi, alanda hizmet sunan eğitmenlerin donanımlarının artırılması amaçlanmaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda KTO Karatay Üniversitesi’nde 20 Nisan 2021 tarihinde 09.00-19.30 saatleri arasında online olarak Zoom platformu üzerinden “Konya Özel Yetenekli Çocuklar Zirvesi” temalı eğitim programı düzenlenmektedir.

Başvuru için tıklayınız.