Çocuk, aile ve profesyonellere yapılan eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde topluma önder kurumlardan biri olmak; çağdaş eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere önder olabilecek, kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen meslek elemanları yetiştirmek; kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmaktır. Ayrıca bilimsellik objektiflik, dürüstlük ve şeffaflık, yaratıcılık, esneklik, çağdaş yaklaşımlara açıklık, toplumsal gerçeklere duyarlılık anlayışıyla birlikte; öncü olma, uzlaşma ve hoşgörü, takım ve sorumluluk bilinci, iş birliği, idealist olmak, eğitimde süreklilik anlayışıyla çalışmaktır.