KARÇEM çocuklara, anne-babalara, çocukla çalışan meslek elemanlarına ve çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. 

Ülkemizde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Üniversitemizdeki bu Merkez Konya’da ilk ve tek Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olma niteliğini taşımaktadır.

Merkezimizde çocuklara ve ailelere yönelik eğitim, kurs ve danışmanlık faaliyetleri planlanmaktadır. Merkezde yürütülecek çalışmalar Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğretim üyelerinin farklı yaş grubundaki çocuklar için bilim ve kültür konularında etkileşimli eğitim vermeleri şeklinde zenginleşmektedir. Bu eğitimlerle çocuklar ve aileleriyle Üniversitemizin öğrenci ve personelinin kaynaşması sağlanmaktadır. 

Çocukların ve ailelerin farklı bilim alanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmesi desteklenmekte, bilim ve üniversitenin ne olduğu konusunda farkındalık yaratılmaktadır. Aynı zamanda bu etkinliklerle Üniversitemizin tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Merkezimizde hafta sonu programları, bilimsel geziler, workshoplar ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlanmakta, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgilerine sunulmaktadır.