KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, detaylı ve kapsamlı bir ön çalışmanın ardından Ocak 2017’de kurulmuştur.

Merkezimiz çocuklara, çocukla çalışan meslek elemanlarına, anne-babalara ve ülkemizdeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunma ve çocuklarla ilgili konularda araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütme amacı ile faaliyetlerini yürütmektedir. 

“Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” adı altında özellikle Avrupa’da ve ülkemizde bazı üniversiteler çocuk eğitim merkezleri açmaya yaklaşık 10 yıl önce başlamışlardır. Bu merkezlerde genellikle akademisyenlerin çocuklarla yürüttüğü ders, kurs, çalıştay ve gösteri etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu merkezlerde aynı zamanda çocuk gelişimine yönelik eğitim ve kurs faaliyetleri yapılmaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların gelişimi ve ebeveyn eğitimine yönelik bireysel danışmanlıklar yapılmakta; 7-14 yaş aralığında düzenlenen etkinlikler yoluyla hem çocuklar akademik ortamla tanışmakta hem de bu çocukların eğitimine zenginleştirici çerçevede bilgiler sunulmaktadır. Etkinlikler okul saatleri dışında ya da içinde, yaz okulları ya da bilim okulları şeklinde her alanda yürütülebilmektedir. 

Merkezimizde yürütülecek olan çalışmalar üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğretim üyelerinin farklı yaş grubundaki çocuklar için bilim, kültür, sanat, spor konularında etkileşimli eğitim vermeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eğitimler çocukların ve ailelerin farklı bilim alanlarına karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayacak, bilim ve üniversitenin ne olduğu konusunda farkındalık oluşturmaktadır.

Merkezimizde her yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim programları, bilimsel geziler, bilimsel modüller, workshoplar ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlanmakta, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgilerine sunulmaktadır. 

 

Öğretim Üyelerimiz

Geniş bir eğitim öğretim portföyüne sahip olan KTO Karatay Üniversitesi’nin her biri kendi alanında deneyimli ve donanımlı öğretim elemanları, üniversitelerinin bu öncü projesinde görev almaya her zaman gönüllüdürler.

Üniversitemiz, her biri kendi uzmanlık alanında önemli başarılara imza atmış nitelikli bir akademisyen kadrosuna sahiptir.

Üniversitemizin öğretim elemanı zenginliği bakımından üstünlüğü, çocuklara yönelik alternatif program sunabilme kapasitesinin çok yüksek olması sonucunu doğurmaktadır.

 

Eğitim-Öğretim Ortamlarımız

Merkezimizin eğitim etkinliklerine katılan çocuklar ve aileleri, eğitimlerini Üniversitemizin modern kampüsünün öğrenci dostu nezih dersliklerinde alacak, bu sayede gelişim ve eğitimlerine yönelik çok değerli bir başlangıç yapacaklardır.

KTO Karatay Üniversitesi her gün gelişen bilgi teknolojilerine uygun düzenlenmiş laboratuvarlar eşliğinde sertifikasyon süreçleriyle desteklenen gelişim programları ve bilgi işlem prosedürlerine sahiptir.