Güçlü Yönlerimiz

• Kamuoyunda KTO Karatay Üniversitesi’nin sembolleşmiş imajı

• KTO Karatay Üniversitesi’nin köklü ve donanımlı bir üniversite olmasının sağladığı derin tecrübe

• Konya’da ilk ve tek Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmuş olması

• Türkiye’nin en geniş ve donanımlı Bilim Araştırma Merkezi’nin Konya’da bulunması ve Merkezimizdeki çocuk eğitim faaliyetlerinde Bilim Merkezinin alt yapısının kullanılabilecek olması

• Çocuklara haftalık ve haftasonu eğitim programları ile bol alternatif sunabilecek potansiyelimiz

• Üniversite akademik ve idari personelinin Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sosyal sorumluluk misyonuna aktif şekilde destek olması

• KTO Karatay Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerdeki öğrencilerinin çocuk eğitim programlarına gönüllü olarak destek vermesi

• Üniversite’nin imkanlarından yararlanma, Üniversite yönetiminin aktif desteği

• Merkezimizin Üniversitenin öğretim üyeleriyle sürekli iletişim halinde olması

• Kampüsün özellikleri (Büyük amfi ortamlarının yanı sıra, az sayıda öğrencinin yer aldığı küçük sınıflarda eğitim; modern, bakımlı, etkileyici eğitim ortamı; çocuk-dostu ve güvenli bir kampüs olması

• Gönüllü ve alanında en yetkin isimlerden oluşan uzman öğretim kadrosu

• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, geziler ve benzeri kültürel faaliyetler

Zayıf Yönlerimiz

• Henüz kamuoyunun büyük bir kısmına ulaşılmamış olması ve bilinirliğin yüksek olmaması

• Çocukların ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerinin henüz yeterince geliştirilmemiş olması

• Mali yetersizlikler ve Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin döner sermayesinin olmaması 

• Merkez faaliyetlerinin organizasyonu sekreterlik işlemlerini yapacak olan personelin başka işleri olmasından kaynaklanan idari personel hizmeti yetersizliği

• Çocukların programlara kabulünde program kalitesini sağlamaya yönelik bir giriş sınavının henüz planlanamaması

Tehditler

• Benzer programların sayısının çoğalmasıyla birlikte rekabetin artması

• Sayısal değerlere olan ilginin niteliksel değerlere olan ilgiden daha fazla olması

• Üniversite öğretim elemanlarının programlarının yoğunluğu

• Bürokrasinin kısıtlayıcı ve yavaşlatıcı özelliği