Farklı yaş grubundaki çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırarak bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak

Üniversitedeki öğretim elemanlarının, verdikleri eğitimlerle toplumla daha iç içe olmalarına yardımcı olmak ve üniversite-toplum işbirliğine katkıda bulunmak

Çocukları üniversite ortamı ile tanıştırmak ve çeşitli meslek dalları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Çocuklara sınıf dışı ortamlarda öğrenme şansı vermek

Okul yönetimi ve velilerin talep ettikleri konularda eğitim programları hazırlamak

Ulusal ya da uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, konferans, çalıştay, seminer vb. toplantılar düzenlemek ve projeler yürüterek ilgili alana katkıda bulunmak.