Ülkemizde normal, hasta, korunmaya muhtaç özel gereksinim olan ve risk altındaki 18 yaşına kadar olan çocukların gelişim ve eğitimlerini desteklemek; çocukların donanımlı, nitelikli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip çalışması yapabilen, özgün bilimsel çalışmalar yapabilen bireyler olmalarını sağlamak temel misyonumuzdur. Merkezimiz çocukların gelişimini ve eğitimlerini desteklemeye ve değerlendirmeye yönelik araç geliştirme; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunma; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler geliştirme, üretme ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmayı misyon edinmektedir.