“Çocukluğunla Barışmadan Çocuğunu Büyütme” Etkinliği

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Gelişimi dersi kapsamında Osman Gazi Ortaokulunun 8.sınıf öğrencilerinden aileleri ve kendileri arasında yaşanan sorunları yazmaları istenmiştir. Yazılar detaylı olarak yorumlandığında hem çocuklardan hem de ailelerinden kaynaklanan problemler belirlenmiş ve bazı problemlerin nasıl çözülebileceği mesajlarını içeren eğlenceli bir eğitim ve tanıtım programı yapılmıştır.  Programda Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından ortaokuldaki çocukların aileleriyle yaşadıkları sorunları kapsayan 10ar dakikalık skeçler hazırlanmıştır. Skeçler hem çocuklara, hem ailelere hem de programa katılan öğrencilere yönelik eğitim mesajlarını içermektedir. Her skeçten sonra programa katılmış olan öğretim üyelerine de mikrofon verilerek, skeçten alınması gereken mesajları akademik anlamda yorumlamaları ve kısa eğitimsel mesajlar vermeleri istenmiştir.

Programa Osman Gazi Ortaokulundan 50öğrenci, veliler, öğretmenler, Üniversitemizden 2 akademisyen ve 120 öğrenci katılım sağlamıştır.