KARÇEM’de “Erken Müdahale” Konulu Webinar Düzenlendi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde, 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 20:00’de Çocuk Gelişimci Emine Ergün tarafından zoom üzerinden Erken Müdahale konulu webinar düzenlendi

Talep yoğunluğu üzerine yenisi düzenlenen ve katılımcılar tarafından çok beğenilen programda Çocuk Gelişimci Emine Ergün “Erken müdahale, yaşamın ilk beş yılı içinde başlatılan, çocukların sağlıklı gelişmelerini sağlamak ve olası problem durumlarını önlemek için sistematik ve planlı bir çabadır. Erken müdahale hizmetleri fiziksel, bilişsel, iletişimsel, sosyal, duygusal veya uyumsal gelişim alanlarında gecikmesi olan ya da gelişimsel gecikme olasılığı yüksek olan bir duruma ilişkin tanı almış olan çocukların gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması için tasarlanmıştır. Erken müdahale programları, çocuğu yapılandırılmış deneyimlerle doğrudan, çocuğun çevresini de dolaylı şekilde etkileyerek çocukların gelişimlerini destekler ve fiziksel, bilişsel, duygusal sınırlılıkların etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.” ifadelerini kullandı.

Herkesin ücretsiz katılım sağlayabilme fırsatının bulunduğu ve online olarak gerçekleştirilen webinarda erken teşhisin önemine, aile farkındalık çalışmalarına, farkındalık sonrası izlenilecek adımlara ve sürece yönelik bilgiler katılımcılara aktarılarak, zengin bilgi içeriğiyle oturum sonlandırıldı.