Keşif Yolculuğu Bilim Kampı

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konya Bilim Merkezi, Üniversitemiz ve 3EN eğitim firmasıyla birlikte, 21 Ocak ve 28 Ocak tarihlerinde (iki gün) Üniversitemize 7-12 yaş grubu çocukların gelmesi ve üniversitemizdeki hocalarımızın anlatacağı derslere katılmaları sağlanmıştır.

Çocukların aileleri, bireysel başvurularını Konya Bilim Merkezine ve 3EN firmasına yapmışlardır. Program 21 ocak-1 şubat 2019 tarihleri arasında yapılmaktadır. Eğitimler 21 ve 28 Ocak Pazartesi günleri Üniversitemizde yapılmıştır, diğer günler Konya Bilim Merkezinde devam edilmiştir. Üniversitemizde 10.00-15.00 saatleri arasında program dahilinde teorik ve uygulamalı eğitimler planlamıştır. Çocuklara ve ailelerine Üniversitemizin tanıtılması, bilimsel bilgilerin eğlenceli bir eğitim ortamda verilmesi ve çocukların hedeflerinde üniversitemizin model oluşturulması amaçlanmıştır. Üniversitemize ulaşım, çocukların aileleri tarafından sağlanmıştır. İki günlük eğitim sürecinde öğle yemeğini çocuklar Bilim Merkezi ve 3EN firmasının katkılarıyla üniversitemizdeki kafeteryadan almışlardır.

Yaklaşık 50 çocuk, projeyle ilgilenen 7 rehber öğretmen ve gönüllü 10 üniversite öğrencimiz katılmıştır.